Algemene vergadering 2018

Op vrijdag 8 juni om 19u30 nodigen wij jullie allemaal uit op onze Jaarlijkse Algemene Vergadering in het clubhuis.

Die dag brengen wij jullie op de hoogte van

 • jaarverslag en toelichting van de voorzitter
 • financieel verslag en toelichting van de penningmeester
 • de samenstelling van de ploegen voor komend seizoen
 • varia

Om deze vergadering vlot te laten verlopen, brengen wij jullie alvast op voorhand op de hoogte van enkele belangrijke zaken:

1. Lidgelden seizoen 2018-2019:

 • De lidgelden blijven ongewijzigd
  • kinderen t.e.m. 8 jaar: gratis
  • U10 (vanaf 9 jaar): €60 (€57 met korting)
  • U12-U14: €60 (€57 met korting)
  • U16-U19: €70 (€66,5 met korting)
  • Kern: €110 (€104,5 met korting)
  • Kern – aanvulling: €45 (€42,75 met korting) enkel mogelijk voor huidige kernspelers
  • Recreanten: €65 (€61,75 met korting)
  • Adherenten: €25 (€23,75 met korting) d.w.z. je bent lid van de KBKB
  • Steunend lid: €25 (€23,75 met korting) d.w.z. je bent lid van onze club, maar niet van de KBKB
 • Wie betaalt vóór 1 juli 2018, krijgt een korting van 5%.
 • Betalen kan op het rekeningnummer van de club (BE56 7330 2741 8088) met vermelding ‘lidgeld 2018-2019 – naam lid – ploeg‘.
2. Wat moet je doen indien je geen lid meer wenst te blijven?
 • Indien jij / je zoon/dochter niet meer wenst te korfballen:
  • Je stuurt vóór 31 mei 2018 een mailtje terug naar kapellen@korfbal.be met de vermelding van de naam van het lid en de huidige ploeg.
  • Het is dan niet mogelijk om je bij een andere korfbalclub aan te sluiten.
 • Indien jij / je zoon/dochter niet meer wenst te korfballen bij onze club:
 • Het is belangrijk dat deze deadline gerespecteerd wordt:
  • voor de samenstelling van de ploegen voor komend seizoen.
  • voor de administratie die wij moeten doorgeven aan de KBKB en om boetes te vermijden.
3. Het bestuur:
 • Samenstelling:
  • Voorzitter: Dirk Nys
  • Penningmeester: Kim De Ceuster
  • Secretaris: Kim Vanderschueren
  • Wedstrijdsecretaris: Glenn Maerevoet
  • Kantineverantwoordelijke: Erwin Van Hees
  • All-round medewerkers: Irina De Maesschalck, Stijn Lauwers
 • Wijzigingen:
  • Zoals op het einde van vorig seizoen werd meegedeeld, stopt Dirk Nys als voorzitter van onze club. Sindsdien heeft 1 persoon zich kandidaat gesteld om hem op te volgen.
  • Kim De Ceuster zal vanaf volgend seizoen een andere functie in het bestuur uitoefenen. We proberen door een interne herschikking de functie van penningmeester in te vullen, maar als iemand met kennis van zaken zich geroepen voelt, mag die zich uiteraard kandidaat stellen.

 • Ieder lid dat gedurende tenminste één jaar aangesloten is bij onze vereniging (én de KBKB), zijn lidgeld betaald heeft en minstens 18 jaar is op de datum van 8 juni 2018, kan zich kandidaat stellen. Hiervoor dient de kandidatuur uiterlijk donderdag 31 mei 2018 schriftelijk of per mail verzonden te worden naar: Kim Vanderschueren – Gasstraat 13 – 2950 Kapellen OF kapellen@korfbal.be.
 • Alle leden, vanaf de leeftijd van 16 jaar, die hun lidgeld betaalden zijn stemgerechtigd.
 • Overeenkomstig de statuten zal de raad van bestuur, na de verkiezing van de leden van de raad van bestuur, de mandaten verdelen.
4. Vragen:
 • Indien je nog vragen hebt, twijfel dan zeker niet om deze even door te sturen! Doe dit liefst vóór 31 mei 2018.
  • Wij bespreken deze dan op onze volgende bestuursvergadering en geven een antwoord op de JAV.
  • Uiteraard hebben jullie ook steeds de mogelijkheid om nog bijkomende vragen te stellen op de JAV zelf.
 • Leden die punten wensen toe te voegen aan de dagorde van de JAV, kunnen dit vóór 31 mei 2018 doorgeven per mail naar kapellen@korfbal.be.

Na afloop van de vergadering is er uiteraard de gelegenheid tot een gezellige babbel in ons clubhuis.

Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen, tenslotte trachten wij steeds te handelen in het belang van al onze leden.

 

 

Vriendelijke groeten

Het bestuur