Van onze spelers verwachten wij:

 • Op tijd aanwezig te zijn voor trainingen en wedstrijden.
 • Steeds de trainer te verwittigen indien men niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd.
 • De trainer vóór de training of wedstrijd te verwittigen van elke kwetsuur of ongemak.
 • Steeds de orde in de kleedkamers te bewaren en niet langer in de kleedkamers te blijven dan noodzakelijk.
 • Steeds de geschikte sportschoenen en kledij te dragen.
 • De wedstrijdkledij van de club met zorg te behandelen.
 • Mee te helpen het nodige materiaal op te stellen en terug naar de opslagplaats te brengen.
 • Geen obscene, beledigende of racistische taal en/of gebaren te gebruiken.
 • Loyaal te zijn in mijn gedrag en mij niet agressief, gewelddadig of spottend te gedragen.
 • Mij op een verantwoordelijke, vriendelijke, eerlijke en moedige manier te gedragen en dit in alle omstandigheden.
 • Volledige inzet te tonen, alsook motivatie en concentratie tijdens de trainingen, wedstrijden, opwarming en wedstrijdbesprekingen.
 • Mijn ploegmaats, de tegenstander, de scheidsrechter, de trainers en zijn/haar beslissingen te respecteren.
 • De orde en de netheid van de sportaccommodatie te garanderen.
 • De club niet in diskrediet te brengen door onbehoorlijk of onsportief gedrag.
 • Mee helpen of deelnemen aan de clubactiviteiten.